Κατάργηση Ι.ME.ΠO

Κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διαβάστε  την ανακοίνωση του Υπουργείου (και…ξεράστε), για τις αρπαγές του δημοσίου χρήματος από ένα ακόμη “Ινστιτούτο”  του δημοσίου. Μεγάλη μπίζνα τα μεταναστευτικά ζητήματα τελικά.

“Mε απόφασή του, το υπουργείο Εσωτερικών καταργεί το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, «Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης. Συστάθηκε το έτος 2002 και είχε ως αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό του δόθηκε επίσης η αρμοδιότητα εκπροσώπησης των μεταναστευτικών οργανώσεων της Χώρας, καθώς και η δυνατότητα να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, να οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και να αναπτύσσει δράσεις επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μετανάστευσης. Για την  υλοποίηση της αποστολής του αυτής το ΙΜΕΠΟ ελάμβανε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα υψηλή τακτική επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό επί των συνολικών εσόδων από τα παράβολα που καταβάλλουν οι μετανάστες στη Χώρα μας προκειμένου να ζητήσουν την έκδοση άδειας παραμονής. Μόνο για τα έτη 2008 και 2009 το ΙΜΕΠΟ επιχορηγήθηκε με 1,6 εκ. και 2,435 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι καταθέσεις του φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς (προερχόμενες από τα αδιάθετα υπόλοιπα τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων του παρελθόντος) ανέρχονταν στις 31.12.2007 στο ποσό των 5,677 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, η εξαιρετικά γενναιόδωρη αυτή προικοδότηση του ΙΜΕΠΟαποδείχθηκε παραδόξως ανεπαρκής για την κάλυψη των δαπανών του καθώς τα δύο αυτά τελευταία έτη τα έξοδά του ανήλθαν σε 3,574 και 2,958 εκ ευρώ αντίστοιχα καθιστώντας τους ισολογισμούς αυτούς σοβαρά ελλειμματικούς, οι δε προαναφερθείσες καταθέσεις του μειώθηκαν στο ποσό των 4,099 εκ,. ευρώ. Σημειώνεται δε ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του -διοικητικού ως επί το πλείστον- προσωπικού (17 εργαζόμενοι) που απασχολεί ανέρχεται στις 600.000 ετησίως. Το υπόλοιπο των σχετικών ποσών φαίνεται να έχει αναλωθεί κυρίως για την κάλυψη υψηλότατου κόστους διεθνών συναντήσεων, τη διενέργεια πλειάδας εξαιρετικά δαπανηρών ταξιδίων μελών του ΔΣ και κυρίως του Προέδρου στην αλλοδαπή για τη συμμετοχή σε ανάλογες διοργανώσεις, την αμοιβή ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων μετά από απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή ερευνών σε εγχώριους ακαδημαϊκούς φορείς. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι βασική αποστολή του ΙΜΕΠΟ ήταν ακριβώς η σύνταξη των μελετών και ερευνών αυτών με αξιοποίηση του προσωπικού του, κάτι το οποίο, όμως, δεν συνέβη παρά σε ελάχιστο βαθμό. Οι υπέρογκες αυτές δαπάνες εδραίωσαν στους κύκλους των ενασχολουμένων με τα ζητήματα μετανάστευσης τη δυσάρεστη φήμη του ΙΜΕΠΟ ως ενός θεσμού υπερπολυτελούς λειτουργίας. Τη φήμη αυτή δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το ΙΜΕΠΟ εξακολουθεί να στεγάζεται σε υψηλότατου μισθώματος ακίνητο της πεζοδρομημένης οδού Χάρητος στην περιοχή Κολωνακίου, διαθέτει δε για τις μετακινήσεις του Προέδρου και των μελών του ΔΣ δύο πολυτελή οχήματα 2.000 κ.ε.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία του ΙΜΕΠΟ δεν εναρμονίζεται με τη δημόσια αποστολή που του έχει ανατεθεί ούτε με την απαίτηση δημοσιονομικής περίσκεψης που οφείλει να εμπνέει κάθε δημόσιο φορέα. Υπό τις δραματικές δε δημοσιονομικές περιστάσεις στις οποίες τελεί σήμερα η χώρα η εξακολούθηση της λειτουργίας του σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥπΕσΑΗΔ είναι απλώς αδιανόητη. Άλλωστε, στη μεγάλη πλειοψηφία των λοιπών κρατών μελών ΕΕ, η αποστολή που έχει ανατεθεί στο ΙΜΕΠΟ επιτελείται από ακαδημαϊκούς-πανεπιστημιακούς φορείς ή από τις κρατικές υπηρεσίες.

Εν όψει όλων αυτών ο Υπουργός Εσωτερικών εισηγήθηκε στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή την κατάργηση του ΙΜΕΠΟ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπό σύνταξη σχεδίου νόμου για την κατάργηση φορέων του δημοσίου. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΙΜΕΠΟ μεταβιβάζονται στις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου».

Απο την kathimerini.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*