Ημέρα: 12 Μαρτίου 2011

ΣΟΥΗΔΙΑ: Η ψήφιση νόμου σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων μπορεί να τεθεί σε αναμονή

Το Κόμμα των Πρασίνων (Miljöpartiet) και το Κόμμα της Αριστεράς (Vänsterpartiet) θέλουν να αναβάλουν την αμφιλεγόμενη οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δηλ. παρακολούθηση…