Ημέρα: 2 Αυγούστου 2011

Πτώση των δεικτών ανάπτυξης της Σουηδικής οικονομίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο το 2009 έχουν πέσει οι δείκτες ανάπτυξης της Σουηδικής βιομηχανίας, οι οποίοι είναι σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας εν γένει. Το ποσοστό έπεσε από το 52 %  τον Ιούνιο  στο  50,1 % τον Ιούλιο και είναι…