Ημέρα: 4 Ιανουαρίου 2016

Καλή Χρονιά!

Για τον καινούργιο χρόνο, συμβουλεύω τους απαισιόδοξους να αρχίσουν να σκέπτονται θετικά και τους αισιόδοξους να αρχίσουν να σκέπτονται. ― Αρκάς